1. Kosova savaşının nedenleri ve sonuçları
>

» 1. Kosova savaşının nedenleri ve sonuçları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

Nedenleri:

a) Osmanlıların Batı Trakya da ilerleyerek Sofya, Niş ve Manastır’ı almaları üzerine telaşlanan Balkan devletleri (Sırplar,Macarlar,Arnavutlar,Bulgarlar) aralarında Türkleri Balkanlardan atmak üzere güçlü bir haçlı ordusu oluştururlar.

 

b) Ploşnik Bozgunu (1388): Hazırlanan haçlı ordusu Ploşnik denilen yerde Lala Şahin Paşa komutasındaki Türk birliklerine aniden saldırarak yenilgiye uğratınca 1.Murat önce Çandarlı Ali Paşayı Bulgar kralının üzerine yollar. Teslim olan Bulgar kralı Yuvan Şişman haçlı birliğinden ayrılır.

 

Savaş:

 

-1.Murat bizzat ordusuyla Sırbistan’a girerek Kosova ovasında haçlılarla yaptığı savaşı kazanmıştır.

 

Sonuçları:

 

a) Türkleri Balkanlardan atma amacındaki bu haçlı girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

 

b) Sırp krallığı Osmanlılara vergi vermeye başlamıştır.

 

c) 1.Murat savaş alanında gezerken yaralı bir Sırp askeri tarafından öldürülünce  yerine oğlu 1.Bayezıt (Yıldırım) geçmiştir.

 

d) Osmanlı ordusu ilk defa bu savaşta top kullanılmıştır.

Sırplar bu yenilgiyle topraklarındaki Osmanlı egemenliğini kabul ettiler.

Ancak I. Kosova’nın asıl sonucu savaşın kazanılmasının ardından yaralılar arasında dolaşan I. Murat’ın bir Sırp tarafından öldürülmesidir.

İki tarafın da büyük kayıp verdiği bu muharebe sonrasında I. Murat "Allah bana bir daha böyle zafer göstermesin" demiştir.

Savaş sonunda bir Sırp soylusu, sultanın elini öpüp Müslüman olmak istediğini belirterek I. Murat'a yaklaşmış ve onu ani bir hamleyle hançerleyerek şehit etmiştir. Ölümünden sonra Hüdavendigar lakabının verildiği sultanın iç organları orada gömülmüş, geriye kalan naaşı Bursa'ya ***ürülerek orada defnedilmiştir. Bunun da etkisiyle I. Kosova Savaşı tarihte Sırp milliyetçiliğinin ilk yeşerdiği ve bugün Sırpların çok önem verdiği bir muharebedir.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...