11. sınıf ingilizce workbook kitabı cevapları,
>

» 11. sınıf ingilizce workbook kitabı cevapları,

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

UNIT 1 PEOPLE
A) Bu bölümde özelliklerimize göre always sometimes veya never kutucuklarını işaretleyip belirgin iki özelliğimizi c.deki noktalı bölüme yazacağız. (Responsible,vivid,moody gibi...)

B)a. 1.looks like
2.as if
3.looks
4.looks like
5.looks like
6.as if
7.look
8.looks like
9.look like

b.1.studies
2.is
3.is doing
4.is living
5.likes
6.gets
7.is wearing
8.prefers
9.is adapting
10.is drinking
11.has
12.goes
13.get up
14.leaves

C)a. self confident self sonfidently self sonfidence
flexible flexibly flexibility
obsessive obsessivly obsession
inventive inventivly invention
patient patiently patience

b. 1a 2d 3b 4j 5i 6e 7h 8g 9f

c deki tablo ve d deki tanıtımları yapamadım üzgünüm.

D) 1 True 2 False 3 True 4 True 5 False

E) 1.d 2.a 3.e 4.c

Unit 3 - The Past & Today
A.
a.bölümü-Debbie 'nin bulimia hastalığının gelişme nedeni
She put bad ideas into her mind about her mother's **ight and she was afraid of being like her.

b.bölümü- Metnin özeti
A.1
B.3
C.6
D.7
E.5
F.2
G.4

c.bölümü-boşluk doldurmaca
1.pleasure
2.easy
3.point
4.professional
5.made
6.**ight

d.bölümü-anlamca eşleştirme
1.c
2.a
3.b

B.
a.bölümü-Küçüklük fotoğraflarınıza baktığınızda neleri yapıp yapamadığınız konusunda "used to" ve "didn't use to" kalıbını kullanma
I used to play marbles, but now I don't.
I didn't use to run,but now I do.

b. bölümü-would/used to veya could u cümleye göre yerleştirin.
0.used to
1.used to
2.could
3.would/used tı
4.could/used to
5.used to
6.could
7.used to/would
8.used to/would
9.couldn't
10.didn't use to
11.use to
12.couldn't

C.
doğrularını yapıp,boşluğu doldurma
0.disbelief
1.treatment
2.relieve
3.loss
4.suspiciously
5.exhausting
6.ignore
7.separate

D.
a.bölümü-Elizabeth in hayatında gerçekleşen yerleri işaretleyiz
1.got married
4.has a child

b.bölümü-Geçmişte yaptıklarına P
şimdi yaptıklarına N harflerini yerleştirin
1.N
2.N
3.N
4.P
5.P

E.
bu bölümü okulda yapmadık,ben de şöyle bir baktım ama zorlandığım için sizi yanlış bilgilendirmek istemem.

Unit 4 - Consolidation
A.
Fethiye'ye ait anlamlı paragraf oluşturma
0.c
1.d
2.c
3.a
4.b
5.d
6.a
7.b
8.c
9.a

B.
Doğrularını boşluğa yerleştirme
0.attractive
1.obsessed
2.dedicated
3.peaceful
4.mystic
5.innovative
6.appealing
7.spectacular

C.
Tenslere göre yüklemleri çekimleyin
0.got up
1.wanted
2.numbed
3.took
4.had
5.tried/**re trying
6.intended
7.**re walking
8.**re planning/planned
9.are going to be/will be
10.Do you think
11.depends
12.is snowing
13.freeze
14.is getting

D.
Tekrar aynı anlamı oluşturacak şekilde yazma
0.My mother would/used to prepare our breakfast when ** **re at school.
1.What should you do?
2.You had better not make noise.
3.You ought to/should ask her in advance.
4.You ought not to/sholdn't spend so much money.
5.I would used to go to the gym when I was young.
6.George used to be late to school when he was a student.
7.You ought not to/shouldn't speak to your teacher like that.
8.You ought to fix the puncture.
9.I used to have a crocodile as a pet.

E.
a.bölümü-Sözlükten yararlanarak tabloyu doldurma
Sırasıyla yazıyorum...
Soldan sağa ;

patient-impatient-patiently-patience


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...