4. Sınıf Türkçe 1.Dönem 3. Yazılı Soruları - Sınav Soruları
>

» 4. Sınıf Türkçe 1.Dönem 3. Yazılı Soruları - Sınav Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

  “Müzeler, sanat, bilim, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski eserlerin toplanmasına önce İngiltere’de başlanmıştır. Daha sonra Avrupa’da yaygınlaşmıştır. Topraklarımız üzerinde birçok uygarlık yaşamıştır. Bu uygarlıkların belgeleri, müzelerimizde sergilenmektedir.  Yurdumuzda müze çalışmaları, 1846 yılında başlamıştır. İlk müze, İstanbul’da kurulmuştur. Müzelerimizi zenginleştirmek için çevremizde bulunan tarihi eserleri, müzelere teslim etmeliyiz.   ”                        Selahattin TÜRKOĞLU
(1, 2, 3 ve 4. soruyu metne göre yanıtlayınız.)
1- Müze ne demektir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

 2- Eski eserlerin toplanmasına ilk olarak nerede başlanmıştır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

3- Yurdumuzda müze çalışmaları ne zaman başlamıştır? İlk müze nerede kurulmuştur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

4-Metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Müzelerde yalnızca sanat eserleri sergilenir.
B) Müzeler, ülkelerin geçmişini içinde barındırır.
C) Müzelerimizi zenginleştirmek için çevremizde bulunan tarihi eserleri, müzelere teslim etmeliyiz.
D) Topraklarımızda pek çok uygarlık yaşadığı için ülkemizde pek çok tarihi eser vardır.

5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Az ateş çok odun yakar.    
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Sana vereyim bir öğüt; kendi ununu kendin öğüt.
D) Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.

6- "Arkadaşının saçına dokundu." cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Arkadaşımın sözleri bana çok dokundu.
B) Annem bazı yemekleri dokunur diye yemiyor.
C) Tencereye dokunarak sıcak olduğunu anladım.
D) Canım çok sıkılıyor, bana dokunmayın.7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok sevinmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A )Memleketim burnumda tütüyor.    
B) Dedesini görünce ağzı kulaklarına vardı.
C) Beni başkan yapmak için ağız birliği etmişler.    
D) Bir öğrenci söz aldı ve konuşmaya başladı.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Yaşlı, adama yol verdi.        
B) Sen git, ben birazdan gelirim.
C) Sakin, mutlu bir hayatı vardı.    
D) Evleri, sokakları, insanları yazdım.

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?
A) Ah, nerede o eski günler !  
B) Ah, bunu ben neden yaptım !
C) Oh, burası ne havadar bir yer !    
D) Ah, onu bir elime geçirirsem !

10-Ağır kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıkıcı, bunaltıcı anlamında kullanılmıştır?
A) Isınmadan yapılan ağır hareketler insana zarar verir.
B) Ağır taşıtların geçtiği yollar çok çabuk bozuldu.
C) Bugün dışarıda çok ağır bir hava var.
D) Davetliler ağır hediyelerle geldiler.

11-
 emniyet     bindiğimizde     arabaya   mutlaka    takalım    
     1                 2                    3               4              5
Kemerimizi
        6

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve ku­rallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A)  3–2–1–6–4–5        B) 3–2–4–5–6–1        
C)  3–1–2–5–6–4             D) 6–3–5–4–1–2

12- Anlamlarına göre grup yapıldığında hangi sözcük diğerlerinin dışında kalır?
A) öğretmen    B) avukat        C) pilot     D) bilgisayar

13- Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) kerpiç        B) kerpeten      C) kertenkele       D) kereste

14- Anlam ilişkisi bakımından aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) cesur-korkak    B) deneyimli-acemi
C) göz-gözlük    D) yetenekli-beceriksiz

15-”Alın teri dökmek” deyiminin anlamı nedir?
A) Aklına geleni yapmak    B) Çok konuşmak    
C) Sıkılmak        D) Çok çalışmak,emek vermek

16-  Aşağıdaki cümlelerde “işi, hareketi(eylemi)” belirten kelimeyi bularak altını çizin. (10 P)

Kurtuluş Savaşı’nda zor günler yaşadık.

Atatürk 1905’te Harp Akademisini bitirdi.

Öğrenciler testleri büyük bir zevkle çözüyordu.

Elçin yeni arabasıyla her yeri gezdi.

Sabahları evimizin önünden simitçi geçer.
17. Çok ağır bir çantası vardı.
Arkadaşım çok ağır konuştu.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisine benzer cümleleri aşağıdaki kelimeler için uygulayalım. Her kelimeden iki farklı cümle kuralım. (20p)


        1.                                                
Kaz                    
        2.                                                            

        1.                                                
Yaz          
        2.                                                        

        1.                                                           
Boğaz    
        2.                                                
    

        1.                                                 
Yakmak          
         2.                                                        

18-Aşağıdaki cümleleri kutucuklardaki kelimelerle uygun bir şekilde tamamlayınız.
( kelimeleri birden fazla kullanabilirsiniz ) (10p)

-    Oraya ………………...……. gitmeyelim.

-    ………………….…..…... buradaydı.

-    ……………….…..…. bana ise ………..……....…. sana.

-    Sütten ağzı yanan, yoğurdu ……………………….…… yer.   
             


SINAV BİTMİŞTİR
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

    Ahmet YARİÇİ
    Sınıf Öğretmeni


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...