8.Sınıf Fen Bilgisi Testi Soru Ve Cevapları
>

» 8.Sınıf Fen Bilgisi Testi Soru Ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

8.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI

1- Pozitif (+) ve negatif (-) elektrikle yüklenmiş atom ve atom gruplarına ne ad verilir?

A ) Elektron B ) İyon C ) Nötron D ) Proton


2- Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapılar nelerdir?

a)Çekirdekçik b)Kromozomlar c)Çekirdek zarı d)Lizozom


3- –2 yüklü bir iyonun +2 yüklü hale geçmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A ) 4 elektron alması B ) 4 elektron vermesi C ) 2 proton vermesi D ) 4 proton vermesi


          

5- K – 2, L+2, M – 3, N+1 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre, hangisinin atom numarası en küçüktür?

A) K B) L C) M D) N


6- Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?

a)İyonik bağ b)Kovalent bağ c)Epik bağ c)Sıkı bağ


7- 2X 2CaO + 2CO2 Denkleminde, X maddesinin molekül formülü nedir?

A ) Ca2CO3 B ) Ca2C2O4 C ) CaCO3 D ) CaO4


8- YCH3O + 5O2 4CO2 + 6H2O Denkleminde Y ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) 12 B ) 8 C ) 6 D ) 4


9- C2H5OH + XO2 2CO2 +3H2O Denkleminde X’in değeri hangisidir?

A ) 4 B ) 3 C ) 2 D ) 3/2


10- CaCl2 + X CaSO4 + 2NaCl Denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ile belirtilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A ) Na B ) S C ) O D ) Cl


11- Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?

A ) Renk körlüğü B ) Miyop C ) Katarkt D ) Astigmat

 

CEVAPLAR: 1-B  2-B  3-B  5-D  6-A  7-C  8-D  9-B  10-D 11-A


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...