9.Sınıf Dil ve Anlatım Etkinlik Cevapları (2012-2013 Karizma)
>

» 9.Sınıf Dil ve Anlatım Etkinlik Cevapları (2012-2013 Karizma)

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


1. Yukarıdaki çizimler incelendiğinde sosyal bir varlık olan insanın hangi temel ihtiyacı karşımıza çıkar? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

1. Çizimler incelendiğinde insanın iletişim ihtiyacı karşımıza çıkar. İnsan sosyal bir varlıktır ve mutlaka iletişime geçmek zorundadır.2. a. Yukarıdaki resim ve fotoğraflar incelendiğinde binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan insanoğlunun çevresiyle iletişim kurmak için başvurduğu yollar ve geçirdiği süreç ile ilgili neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

a. En ilkel çağlardan günümüz iletişim ve bilgi çağına kadar gelen süreçte insanoğlu imkanları ölçüsünde iletişim vasıtalarını kullanmıştır. Mağara duvarlarına figür çizmek ve dumanla haberleşmekten günümüze kadar imkanları nispetinde iletişim kurmuş bir varlıktır.

b. Diğer canlıların, örneğin arıların da anlaşmalarında insanoğlu gibi bir süreçten geçtiği söylenebilir mi? Buradan hareketle insanların ve hayvanların anlaşmaları ile ilgili hangi sonuca ulaşılabilir?

b) Söylenemez; çünkü insanoğlu arayarak çabalayarak iletişimi bugünlere getirmiştir. Ama insan dışındaki varlıklar içgüdüsel olarak anlaştığı için onlarda böyle bir kaygı yoktur.

3. Günümüzde sıklıkla kullandığımız anlaşma araçları nelerdir? Defterinize yazınız.

3. Günümüzde en sık kullanılan iletişim aracı internet, televizyon, gazete, kitap… olarak karşımıza çıkara.

4. Aşağıdaki semboller, insanlar arasında bir anlaşma aracı olabilir mi? Sözlü olarak ifade ediniz.

4. Onlar da bir iletişim aracıdır.

5. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasında bir ilişki kurulabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

5)Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasında ilişki kurulabilir.1. Etkinlik

Öğrencilerden hiçbir şey yazmadan, konuşmadan, işaretleşmeden, birbirlerine bakmadan bir-iki dakika olduk­ları yerde durmaları istenir. Öğrencilere bu hâlin sürdürülmesinin mümkün olup olmayacağı konusunda düşünce­leri sorulur.1. Yukarıdaki metinde geçen Haşmet Gülkokan’ın en belirgin kişilik özellikleri nelerdir?

1. En belirgin özelliği konuşkan olmasıdır. Onun tek deri dostlardan arkadaşlardan birini bulup dertleşmek, konuşmak ve dedikodu yapmaktır.

2. Yukarıdaki metinde Haşmet Gülkokan’ın günlük hayatından bir kesit anlatılmıştır. Anlatılanlardan hareketle Haşmet Gülkokan’ın toplum ve aile hayatıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz? Defterinize yazınız.

2. Toplum ve aile hayatıyla Haşmet Gülkokan sürekli çevresiyle iletişim içerisinde biri olmasıdır.

3. Haşmet Gülkokan “somurtkan, iletişime kapalı, duygu ve düşüncelerini açıklamaktan çekinen, çevresiyle iletişim kurduğu zaman da çevresini sürekli eleştiren” kişilik özelliklerine sahip olsaydı Haşmet Gülkokan’ın hayata bakış açısı, çevresiyle ilişkisi, aile yaşantısı ile ilgili nasıl bir sonuca varılırdı? Sözlü olarak ifade ediniz.

3.Haşmet yukarıda sayılan özellikleri taşımadığı için çevresinde sevilen biridir. somurtkan, iletişime kapalı, duygu ve düşüncelerini açıklamaktan çekinen, çevresiyle iletişim kurduğu zaman da çevresini sürekli eleştiren kişiler toplumda pek sevilmez ve kimse de onlarla ilişkiye girmek istemez.

4. Haşmet Gülkokan’ın çevresiyle kurduğu iletişimden hareketle iletişimin insan hayatındaki önemi ve değeri ile ilgili neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıdaki şemada bulunan noktalı yerlere yazınız.
insanlar arasında anlaşmayı ve paylaşmayı sağladığıbilimin gelişmesine katkı sağladığısosyalleşmeyi sağladığıinanç ,gelenek ,göreneklerin bir sonraki kuşağı aktarılarak kültürün devamını sağladığı


İletişim

hayatın akışın sağladığı

için önemlidir

ortak bir amaç uğruna mücadeleyi kolaylaştırdığı


sorunların çözümünde vasıta olduğu
a. Yukarıda Haşmet Gülkokan ile eşi arasında gerçekleşen bir iletişim süreci resimlenmiştir. Bu iletişim sürecin­de kullanılan iletişim ögelerini ve bu ögelerin işlevlerini aşağıda verilen bilgilerden hareketle tespit ediniz.

a.

b. Yukarıdaki tabloda verilen Haşmet Gülkokan ile karısı arasında geçen iletişim sürecini ve bu süreçte kullanılan iletişim öğelerini dikkate alarak metinde geçen başka bir iletişim sürecini iletişim tablosu üzerinde gösteriniz.

b.

Gönderici(konuşan): Haşmet Gülkokan: Gülüm bizim ciğer!

Alıcı(dinleyen) Kasap (Sakatatçı): Hazır Haşmet Bey

İleti(mesaj) : Ciğer

Kanal: Konuşma

Şifre: Dil

Dönüt: Hazır Haşmet Bey

Bağlam: Sakatatçının dükkanı2. Etkinlik

Her öğrenci kendisinin belirleyeceği bir derste (matematik, Türk edebiyatı, tarih, fizik, beden eğitimi gibi) gerçek­leşen iletişim sürecini, bu iletişim sürecinde kullanılan ögeleri belirleyerek defterine yazar.6.

a. Yukarıda gösterilen ilk dört iletişim sürecinde iletişim gerçekleşmezken sonraki iletişim sürecinde gerçek­leşmektedir. Bu iletişim süreçlerinde iletişim ögelerinin özellikleri de dikkate alındığında iletişimin gerçekleşme ve gerçekleşmeme nedenleri nelerdir? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.

a. İletişimde her kişi arasında olur. Yani gönderici ve alıcı arasında olur ve bu ikisi de istekli olmalıdır. Bunlardan biri olmazsa iletişim gerçekleşmez.

b. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle gönderici, alıcı ve ileti arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

b. İletişimin en temel iki öğesi gönderici ile alıcıdır. Gönderici ile alıcı arasında bir iletişim olacaksa da yani her ikisi de istekli olsalar da mutlaka aralarında iletişime geçecek bir iletilerinin olması lazım.7.“Kendisi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ve olguya” gösterge dendiğine göre yukarıdaki varlıklar neyin göstergesi olabilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Yeşil yapraklar: bahar
Kardan adam: kış
Duman: yangın
Siyah bulut: yağmur
Bayrak : Türkiye (bağımsızlık da denebilir)

8. a. Aşağıda doğal gösterge, sosyal gösterge ve dil göstergesinin özellikleri verilmiştir. Verilen bu bilgilerden hareketle noktalı yerlere doğru göstergeyi yazınız.

1.Resim:Amaç iletişimi sağlamak değildir. Bir durumu, olayı, nes­neyi göstermektir: Doğal gösterge

2.Resim:Toplumun bütün üyeleri için aynı değerdedir. İleti aktarma, bilgi verme amacıyla kullanılır. Sosyal Gösterge

3.Resim: İletişimi sağlar. Doğal bir süreçte ortaya çıkar. Dil Göstergesib. Dil göstergelerine, doğal ve sosyal göstergelere günlük hayatınızdan, çevrenizden örnekler veriniz.

b.

a) Dil Göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer.

b) Doğal Gösterge: Ülkelerinde doğal güzellikleri, yaprakların sararması, siyah bulutlar, güneşin doğması-batması…

c) Sosyal Gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları, sigara içilmez levhaları, okulların açılması…9. a. Haşmet Gülkokan hikâyesinde geçen “ekmek” kelimesinin, dil göstergesi olma süreci aşağıda açıklan­mıştır. Buna göre dil göstergesinin oluşabilmesi için varlığın hangi yönleri bir arada düşünülmelidir? Sözlü olarak ifade ediniz.

a. Varlığı oluşturan seslerin bir arada bulunması gerekmektedir.

b. “Portakal” ve “balık” göstergelerinin oluşma sürecini yukarıda verilen örnekte olduğu gibi belirleyiniz.

b.10.

a. Yukarıdaki resimde Haşmet Gülkokan çevresiyle iletişim kurarken duygu ve düşüncelerini dil göstergesi dışında başka hangi göstergelerle anlatabilir?

a. Jest ve mimiklerini kullanarak iletişime geçer ve ama bu da iletişimde bazı yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

b. Resimde kullanılan dil dışı göstergeleri tespit ederek defterinize yazınız.

b. Haşmet Gülkokan’ın jest ve mimikleri, fiyat etiketleri, trafik lambaları, trafik işaret levhaları

c. Haşmet Gülkokan iletişim sürecinde sadece dil dışı göstergeler kullansaydı bu iletişim sürecinde ne gibi durumlar ortaya çıkardı? Sözlü olarak ifade ediniz.

c. En etkili iletişim dille yapılır, diğerlerinde ise karmaşık olan ifadelerin anlatımında sıkıntı olurdu.11. a. Aşağıdaki dil dışı göstergede Türkiye’nin bir günlük iklim özellikleri hakkında bilgi verilmiş, aynı bilgi daha sonra dil göstergesi ile anlatılmıştır. Bu iki göstergeyi kullanışlılık açısından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları mad­deler hâlinde tahtaya yazınız.

a. Dil dışı göstergeler herkes tarafından aynı algılanmayabilir ve sonuçları açısından doğru iletişim olmaz. Meteoroloji sitesinde hava hareketlerine bakıldığında bazılarını anlasak da bazılarının açıklamalarına yan dil göstergelerine bakmak durumundayız.

b. Yukarıda ulaştığınız sonuçlardan hareketle dil göstergelerini ve dil dışı göstergeleri aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız. Çıkarımlarınızı defterinize yazınız.

a) İletişim sürecindeki kullanışlılık Dil Göstergesi

b) Bilgileri gelecek zamana aktarmada elverişli olması Dil Göstergesi

c) Ruh hâllerinin ve duyguların anlatılmasında kullanılabilir olması Dil Göstergesi

ç) Kendi anlam ve değerlerinden başka anlamları da ifade etmeye elverişli olması Dil Dışı Gösterge3. Etkinlik

a. Aşağıdaki metinleri canlandırmak üzere iki grup oluşturulur. Birinci grup Haşmet Gülkokan hikâyesinden alınan 1. metni alışveriş bağlamını ön plana çıkaracak şekilde, ikinci grup 2. metni sınıf bağlamını ön plana çıkara­cak şekilde canlandırır.b. Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi birinci metindeki olayların sınıf bağlamında, ikinci metindeki olayların alışveriş bağlamında gerçekleşmesi durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Tartışınız. Sonuçları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...