Abdülhak Hamit Tarhan - Sahra - ilk pastoral şiir
>

» Abdülhak Hamit Tarhan - Sahra - ilk pastoral şiir

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

Abdülhak Hak Hamit Tarhan tiyatrolarını oynansın diye değil okunsun diye yazmıştır.

  • Tiyatrolarını bazen manzum,bazen nesir  ve bazen nazım nesir karışık yamıştır.
  • Şiir yazmaya 1870’lerde başlayan Abdülhak Hamit’in ilk şiir kitabı “Sahra”dır.

 Sahra, Edebiyatımızda yazılmış olan ilk “pastoral şiir” örneğidir.

 

Şair bu eserinde kır hayatını,bu hayatın dinlendirici güzelliklerini anlatır.
Şekil ve kafiyeleniş bakımından serbest ve yenidir.


Bir zamanlar karargâhım idi
Bedeviler gibi beyâbanlar;
Buna mucib de iştibâhım idi;
Nasıl imrar-ı vakt eder anlar.
Belde halkında görmedin hayfa
Gördüğün ünsü ehl-i vahşette!
Bedevîler sukûn u rahatte;
Sürdüğü daima ganemle sefâ.
Beledî muttasıl esir-i cefâ;
İntiâş aleminde zulmetde!
Biri endişeden aman bulmaz;
Biri endişeye zaman bulmaz.

gibi 12 mısralık kıtaları Namık Kemal tarafından takdir edilmiş,Kemal VAVEYLA isimli meşhur vatan şiirini Sahra’nın bu kıtalarına benzeterek ve mısralarını bazı farklarla onun gibi kafiyelendirerek 11 mısralık kıtalar halinde söylemiştir.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...