Atletizmde cirit atma - Cirit nasıl atılır - Cirit sporu
>

» Atletizmde cirit atma - Cirit nasıl atılır - Cirit sporu

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Cirit

Cirit, bir diğer deyimle Çavgan, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata oyunudur. Türkler, Orta Asya'dan Anadolu'ya bu atlı oyunu da dolu dizgin beraberlerinde getirmişlerdir. Türkler için at, mukaddes ve vazgeçilmez bir unsurdur. At sırtında doğar, at sırtında büyür, at sırtında savaşır, at sırtında ölürlerdi. At sütü kımız Türklerin yegâne içkisi idi. Cirit Oyunu, Türklerin en büyük tören ve sportif oyunu idi. Daha sonra 16. yüzyılda Osmanlı Türkleri tarafından bir Savaş Oyunu olarak kabul edildi. 19. yüzyılda bütün Osmanlı ülkesi ve saraylarının en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu. Cirit, aynı zaman tehlikeli bir oyun olduğundan 1826 yılında II. Mahmut tarafından yasak edildi. Fakat daha sonra yine Osmanlı Ülkesi'nin başta gelen meydan ve savaş oyunu olarak her tarafa yayıldı.
Cirit Oyunu, daha 40-50 yıl öncesine değin Anadolu'da yaygın bir oyun olduğu halde son yıllarda sadece Balıkesir, Söğüt, Konya, Kars, Erzurum ve Bayburt yörelerinde yaşamaya devam etti. 20-25 yıldan beri Konya ve Balıkesir'de tarihe karıştı. 
Buna rağmen halen Anadolu'nun hemen her köşesinde düğünlerde ve bayramlarda köy delikanlıları ve kasaba halkı Cirit Oyunu'nu oynamaktadır. Büyük şehirlerimize karşı köy ve kasabalarımızda yaşamaktadır. Sinop köylerinden Gaziantep'e, Bursa'dan Antalya'ya kadar Doğu, Batı, Güney ve Kuzey Anadolu'da köylerimizin güreşle beraber başlıca yiğitlik ve savaş oyununu teşkil etmektedir. Halkın ilgisini çekmek için cirit meydanında davullar ve zurnalar çalınır. Ayrıca Yurtdışı İran, Afganistan ve Türkistan Türkleri ile Türklerle meskûn diğer Asya yörelerinde de hâlâ canlılığını ve geleneğini sürdürmektedir. 
Her yıl Ertuğrul Gazi Törenleri dolayısıyla eylül aylarının ikinci Pazar günleri Söğüt'te, çeşitli şenlikler vesilesiyle de Erzurum, Kars ve Bayburt dolaylarında oynanmaktadır. 
1972 yılı eylül ayında Konya Turizm Derneği'nin teşebbüsüyle Konya'da bir Cirit Oyunları Şenliği düzenlenmiş, bu şenliğe Erzurum ve Bayburt Cirit Takımları katılmış ve büyük başarı sağlanmıştır. Cirit Oyunu Konya'da yeniden geleneksel olarak canlandırılmaya çalışılmaktadır. 
Cirit Oyunu'nda iki takım bulunur. Bu takımlar 70 ilâ 120 metre genişliğindeki bir alanda karşılıklı olarak alanın en gerisinde 6'şar, 8'er veya 12'şer kişi olarak dizilirler. Ciritçiler bölgesel giyimleriyle atlarına biner. Sağ ellerine atacakları ilk ciriti, diğer ellerine de yedek ve yetecek miktarda cirit alırlar. İki tarafın birinden bir atlı öne fırlar, karşı dizinin önüne 30-40 metre kadar yaklaşır. Karşı tarafın oyuncularından birisinin adını seslenerek meydana davet eder. Sağ elindeki ciriti ona doğru savurur, sonra geri döner, atını kendi dizisine doğru mahmuzlar. Karşı tarafın davet edilen oyuncusu hızla onu takip eder, elindeki ciriti geri dönüp kaçan karşı taraf elemanına fırlatır. Bu kez ilk oyuncunun çıktığı sıradan diğer bir ciritçi onu karşılar. İkinci diziden çıkan, sırasındaki yerini almak için süratle yerine dönmeye çalışır. Bu defa rakibi onu kovalar ve ciritini atar. 
Oyun böylece sürer. Cirit isabet ettiren ciritçi takımına bir sayı kazandırır. Eğer ciritçi attığı çavganı rakibine değil de ata isabet ettirmişse bir sayı kaybeder. 
Ciritçi karşı taraf oyuncusundan kendisini sakınmak için çeşitli hareketler yapar, atın sağına soluna, karnının altına, boynuna ağar. Bazı ciritçiler rakibi kaçıp dizisine ulaşana kadar üç-dört cirit savurarak isabet ettirmek suretiyle sayı toplar. Bu arada başına, gözüne, kulağına cirit isabet eden bazı oyuncuların yaralandığı olur. Bu türlü isabetler neticesinde ölenlerin olduğu bile vakidir. Bu durumda ölen, er meydanında ölmüş sayılır, yakınları şikâyetçi ve dâvacı olmaz. Babaları ölen çocuklarıyla öğünürler. 
Öte yandan cirit oyununda ölüm olmaması için, daha evvelleri hurma ve meşe ağacından 70-100 santim uzunluğunda, 2-3 cm. kutrunda yapılan ciritler, daha sonraları kavak ağacından yapılmaya başlanmıştır. Sopaların uçları silindir şeklinde kesilerek yuvarlatılır. Kabukları yontulur. Bu isabet halinde bir yara açılmasını ve ölüm tehlikesini yok etmek için alınan bir tedbirdir. 
Seyredenler ciritçileri ve atları teşvik için çeşitli şekilde bağırır, onları heyecana getirirler. 
Ciritçiler arasında birbirine hasım olanlar varsa, bunların karşı tarafta yer almamasına dikkat edilir, aynı dizi içine dahil edilirler. Gençler büyüklerinin bu görüşüne boyun eğer. Büyükler de bu töreye uyarlar. Eski ciritçilerden bir kurul, oyunun sonucunu ilân eder. 
Cirit sona erince, cirit oyununu düzenleyenler başarılı olanlara ödüller, ziyafetler verir. 
Cirit Oyunu Alpaslan'la beraber Anadolu'ya girmiş daha sonra Avrupa'ya ve Arabistan ülkelerine sıçramıştır. 17. yüzyılda Fransa'da, Almanya'da ve diğer ülkelerde de Cirit Oyunu yayılmıştır. 
Konya Turizm Derneği'nin 1972 eylülünde düzenlediği Cirit Oyunları Şenliği dikkatleri tekrar bu ulusal sportif savaş oyunumuzun üstüne çekmiş bulunmaktadır. Bütün Yurt'da ilgi görmesi ve canlanması bu tür oyunlarımız için bir kazanç olacaktır. 

CİRİT OYUNUNDA KULLANILAN TERİMLER 
Değnek; Diğnek, Deynek: Çeşitli yörelerde cirit oyununa verilen ad. 
Cirit Havası: Cirit oynanırken davul ve zurna ile özel ritmlerde çalınan ezgilerin tümü ya da bir tanesi. 
At Oyunu: Ciritin Tunceli ve Muş yöresindeki adı. 
At Oynatma Havası: Tunceli ve Muş yörelerinde ciritten önce at oynatma için özel ritmlerde çalınan ezgi ve ritmlere verilen ad. 
Rahvan: Atın iki ayakla koşar gibi aynı yanda bulunan ayaklarını aynı anda atarak yaptığı, biniciyi sarsmayan bir yürüyüş şeklidir. 
Rahvan At: Biniciyi sarsmadan yürüyen at. 
Tırısa Kalkmak: Atın çaprazlama ayak atarak hızlı ve sarsıntılı yürüyüşüne denir. 
Dörtnal: Atın en hızlı koşuşu. 
Hücum Dörtnal: Atın en hızlı koşuşunun daha ilerisinde bir süratle hedefe at sürme.
Adeta: Atın düz yürüyüşü. 
Aheste: Atın ağır ağır, arka kalçalara yüklenerek yürüyüşü. 
At Başı: İki atın bir hizada oluşu.
At Cambazı: Ciritte at üzerinde beceri ve hüner gösteren binici.
At Oynatmak: Ciritte hüner göstermek.
Sipahi, Sipah, İspahi: Eskiden Yeniçeriler zamanında bir sınıf atlı askere denirdi. Fakat iyi at binen kişilere de at oyunlarında becerisi olan oyunculara da çeşitli yörelerde bu adlar kullanılmaktadır. 
Seymen Olmak: Ulusal giysilerin yöreye ait olanlarının düğün nedeni ile Ankara dolaylarında giyilmesine denir. 
Osmanlı: Atlı, suvari, anlamında kullanılmaktadır. 
Menzil: Ciritte at üzerinde sıra biçiminde duranlara verilen ad. 
Alan: Cirit meydanına verilen ad. Cirit oynanan yer. 
Şehit: Ciritte isabet alıp ölenlere verilen ad. 
Acemi: Savurduğu ciriti ata değen oyuncuya denir.
 

 

Ciritin tutuş şekilleri

Cirit atma tekniği atletizmin diğer atma branşlarına göre farklılıklar gösterir. Hafif bir cisim oluşu ve diğerlerine göre daha uzun bir koşu mesafesi ciridin daha yüksek atış mesafesine (atış hızı 30-35/sn) ulaşmasını sağlar.
Bu yüksek atış hızı çok kısa zamanda gerçekleşmek zorundadır.(0,14 sn) Cirit atmada teknik açıdan dereceyi belirleyen
* Etkili bir koşu, gittikçe artarak devam eden süratlenme, atıcı/ciridi etkilemesi(sistemin artarak süratlenmesi)
* Koşunun asiklik bölümünde (beş adım bölümünde) Vücudun pozisyonunun yardımı (ciridin geri alınması, gövdenin bacakların önüne geçmesi) ile tüm sistemim hızlanarak devam etmesi atış pozisyonuna hazırlanması. 

· Ciridin en hızlandığı bölüm doğru koordinasyon hareketi ile vücut bölümlerinin ( bacak, kalça, omuz ve kol ) kuvvetine ve çok iyi bir patlayıcı kuvvet ve atış hareketi ile gerçekleşir. Ciritin Ölçüleri

KOŞU FAZI

Duruş Pozisyonu: Vücudun temel pozisyonu dik duruş ile başlar. (Çizim 168) Cirit tutuş yerinin arka kısmından baş parmak ve işaret parmağı yada baş parmak ve orta parmak tarafından kavranır.Omuzun üzerinde başın yanında taşınır. En önemlisi ciridi tutarken kolun gevşek olması (parmak baskısı haricinde) ve dirsekten ele kadar olan kısmın ciritle uyumlu olması.(Çizim 169)
Birkaç yürüyüş ve sıçrama hareketi koşuya geçiş olabilir. Ciritin elde taşınması

SİKLİK BÖLÜM

Bütün sistemin (atıcı/alet) hızlanmasına yardımcı olur. 8-12 adımdan oluşan gevşek bir arttırma koşusundan oluşur . Ciridin ucu hafif öne eğik olarak taşınır. Koşu ritminin bozulmaması için kolun öne alınmaması arkada ve önde olmaması gerekir. Omuzlarda koşu hareketine gevşek bir şekilde katılmalıdır. Dünya çapındaki atletlerin koşu sürati erkekler de 8-8,5m/s bayanlarda 6-6,5m/s dir.Ciritin atış tekniği

ASİKLİK BÖLÜM : (5 - adım -Ritmi )

Atıcı ve aletin süratlenmeye devam etmesin garanti altına almalıdır. Aynı zamanda vücut pozisyonun yardımı ile en uygun atış pozisyonuna ulaşmasını sağlamalıdır. Bu görev 5 adım ritmi içersinde 1. ile 4.dir. 5. adım atış fazı içersinde değerlendirilir. 
5. adım aynı zamanda bütün süratin aktif olarak ciride aktarıldığı adımdır.
· 5 adım ritmindeki 1. adım en büyük adımdır. Hafif sekme adımı ve aynı anda kolun geriye çekilmesi ile gerçekleşir.
· Sekme koşusu ile birlikte atış kolunun ve ciridin geri alınır. 2. adımında cirit arkada taşınırken aynı zamanda gövdenin ciride uygun pozisyonda taşıyacak konuma gelmelidir. Bu konum aynı zamanda ciritin son adımda daha çok hızlanması için gereklidir. 2. adımın sonundaki vücut pozisyonu şöyledir. 

Omuzun atış koluna dönüşü 90 derecedir. Aynı anda kalçanın geriye doğru dönüşü 45-90 derece arasındadır. 
Atış kolunun bir parça omuzdan yukarıda, ciridin ucu göz hizasında olacak şekilde aktif olarak geriye alınmalıdır.
Gövdenin geriye eğimi 30-36 derecedir. Böylece cirit atış açısına erişmiş olur. 
Omuz ve kalça bu sırada birbirlerine paralellidir. 
· 3 . adımda vücudun üst kısmı değişmeden korunur.Çabuk ve aktif olması hızlanmanın devamı için sağ bacak yere bastığı esnada sol ayağın önünde olmalıdır.
· Atıcının en uygun atış pozisyonuna gelebilmesi için 4. adım yerden ve süresi uzatılmış bir adımdır. 

ATIŞ FAZI

Ciridin süratinin 2/3 bu fazda oluşur. Atış fazı ağırlık merkezinin ve 5. adımının, sağ ayağın yanına gelmesi ile başlar ayağın yere basışına kadar atış ve ciridin hızlanması devam eder. Ayağın yere basması ile birlikte kalçanın ve omuzların birlikte paralel zamanlı hareketi ile cirite en son atış hızı verilir. 
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...