Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri
>

» Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME :

1- Bitkilerin Sınıflandırılması : 
BitkilerÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? üreme organı olan çiçeğinin ve tohumunun bulunup bulunmamasına göre çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak iki grupta incelenir. 
Üreme organı denilen çiçeği ve tohumu bulunan bitkilere çiçekli bitkiler denir. 
Üreme organı denilen çiçeği ve tohumu bulunmayan bitkilere çiçeksiz bitkiler denir. 
Çiçekli bitkiler; kökÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? gövdeÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? yaprakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? çiçek olmak üzere 4 kısımdan oluşur.

BİTKİLER

Çiçekli Bitkiler Çiçeksiz Bitkiler 

Açık Tohumlular Kapalı tohumlular Damarlı Çiçeksiz Damarlı Çiçeksiz 
Bitkiler Bitkiler
Tek Çift (Eğrelti Otu) (Karayosunu)
Çenekliler Çenekliler
(MısırÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? Buğday) (FasulyeÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? Nohut)

2- Çiçek ve Kısımları : 
Çiçekli bitkilerin üreme organı olanÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? renkliÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? güzel kokulu ve görünüşlü organa çiçek denir. (Ters lale = ağlayan gelinÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? gülÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?çiğdemÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? zambakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? gelincikÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? menekşe). Bütün çiçekler 
farklı renkÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? şekil ve kokuda olmalarına rağmen çiçeklerin temel kısımları birbirlerine benzer. 
Çiçekte; çiçek sapıÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? çiçek tablasıÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? çanak yaprakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? taç yaprakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? erkek organ ve dişi organ gibi kısımlar bulunur. 
Tam bir çiçekÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? çanak yaprakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? taç yaprakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? erkek organÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? dişi organ olmak üzere dört kısımdan oluşur.

Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?

Çiçek Sapı : 
Çiçeği dala ya da gövdeye bağlayan ve su ile besin maddelerinin taşınmasını sağlayan kısımdır. Çiçek sapında odun ve soymuk boruları bulunur.

Çiçek Tablası : 
Çiçeğin diğer kısımlarını üzerinde taşıyan yapıdır. 

a) Çiçeğin Kısımları : 
Tam bir çiçek çanak yaprakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? taç yaprakÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? erkek organ ve dişi organ olmak üzere dört kısımdan oluşur. 


Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?


1- Çanak Yaprak : 
Çiçeğin en dış kısmında bulunan yeşil renkli yapraklardır. Çanak yapraklarÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? (çiçek tomurcuk halinde iken) çiçeğin diğer kısımlarını dış etkilere karşı korur ve fotosentez yaparak besin üretir. (Çiçeklerde genelde çanak yapraklar 5 tanedir).

2- Taç Yaprak : 
Çiçeğin renkliÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? güzel kokulu ve görünüşlü olan kısmıdır. Taç yaprakların dip kısımlarında bal özü sıvısı (salgısı) salgılanır. Bal özü salgısı güzel kokulu olduğu için ve de taç yapraklar renkli ve güzel görünüşlü olduğu için böceklerin ilgisini çekerler ve tozlaşmaya yardımcı olurlar.

3- Erkek Organ : 
Taç yaprakların arasındaÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? dişi organın etrafına dizilmiş halde olan çok sayıdaki organdır. Erkek organ sapçık (ipçik) ve başçık olarak iki kısımdan oluşur.
SapçıklarÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? başçıkları tutarÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? başçıkları çiçeğe bağlar ve her sapçıkta bir başçık bulunur.
Başçıkta polen keseleri bulunur. Polen keselerinin içinde polenler yani çiçek tozlarıÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? çiçek tozlarının yani polenlerin içinde de erkek üreme hücreleri olan sperm hücreleri bulunur. Polenler olgunlaşınca polen keseleri çatlar ve polenler etrafa yayılırlar.
(Polen keselerinde bulunan polen-üreme- ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek polenleri oluşturur).

4- Dişi Organ : 
Çiçeğin ortasında bulunanÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? vazoya benzeyen ve genelde bir tane olan organdır. Dişi organ; dişicik tepesiÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? dişicik borusu ve yumurtalık olarak üç kısımdan oluşur.

a) Dişicik Tepesi : 
Dişi organın en uç kısmıdır. Dişicik tepesi yapışkan ve nemli bir sıvı salgılar. Bu sıvı çiçek tozlarını yani polenler tutarak polenlerin burada çimlenmesini sağlar.
b) Dişicik Borusu : 
Dişicik tepesini yumurtalığa bağlayan borudur. Dişicik tepesinde çimlenen polenleri yumurtalığa taşır.
c) Yumurtalık (Ovaryum) : 
Dişi organın en alt kısmındaki şişkinleşmiş bölümdür. Yumurtalıkta tohum taslağı bulunur. Tohum taslağının içinde dişi üreme hücreleri olan yumurta hücreleri vardır.

Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?


3- Çiçek Çeşitleri : 
ÇiçeklerÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? erkek organ ve dişi organın bulunup bulunmamasına göre iki çeşittir. 

a) Tam Çiçek (Bir Evcikli Çiçek=Erselik Çiçek) : 
Bir çiçekte erkek organ ve dişi organ ile birlikte taç ve çanak yapraklar da bulunuyorsa böyle çiçeklere tam çiçek denir.

Örnek : GülÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? papatyaÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? elmaÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? bezelyeÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? kestaneÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? fındık. 

b) Eksik Çiçek (İki Evcikli Çiçek) : 
Bir çiçekte erkek ve dişi organdan sadece bir tanesi bulunuyorsa böyle çiçeklere eksik çiçek denir.
• Çiçekte sadece erkek organ varsa bu çiçeğe erkek çiçek (taş fırın) denir.
• Çiçekte sadece dişi organ varsa bu çiçeğe dişi çiçek (light) denir.

4- Çiçekli Bitkilerde Tozlaşma ve Döllenme : 
Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenme olmak üzere iki olayın gerçekleşmesi gerekir.

a) Tozlaşma : 
Erkek organın başçığındaki polenlerin (çiçek tozlarının) dişi organın dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma denir. Tozlaşma suÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?rüzgarÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? kuşlarÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? böceklerÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? insanlar sayesinde gerçekleşir. (Bataklık ve su bitkilerinde su sayesinde gerçekleşir).
Tozlaşma olayı aynı tür bitkiler arasında gerçekleşir. Dişi organın dişicik tepesiÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? 
farklı bitki türlerinin polenlerinin yumurtalığa girmesini önler. (Laleden lale oluşmasının sebebi budur).

b) Döllenme : 
Tozlaşma ile dişicik tepesine gelen polenlerÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? dişicik tepesi tarafından salgılanan yapışkan sıvı ile tutulur ve polenler burada çimlenirler. Çimlenen polenler yani çiçek tozları çatlar ve erkek üreme hücreleri yani sperm hücreleri açığa çıkar. Açığa çıkan erkek üreme hücreleri (nin çekirdekleri) (nden biri yumurtalığa doğru hareket ederek polen tüpünü oluşturur) dişicik borusundan geçerek yumurtalıktaki tohum taslağına gelir.
Yumurtalıkta dişi üreme hücresi olan yumurta hücrelerinin çekirdeği ile erkek üreme hücresi olan sperm hücrelerinin çekirdeğinin birleşmesine döllenme denir. Döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir.
ZigotÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? bitkinin en küçük yani tek hücreli halidir. Oluşan zigot gelişerek (sürekli mitoz bölünme geçirerek) embriyo denilen bitkinin (canlının) ilk taslağınıÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? 
modelini oluşturur. (Embriyo bitkinin kökÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? gövdeÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? yaprak gibi kısımlarının taslağınıÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? modelinibulundurur ve bu yapıların oluşmasını sağlar).
Döllenme sonucu tohum taslağı gelişerek tohumuÇiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ? tohumun içinde bulunduğu yumurtalık ta gelişerek meyveyi oluşturur.

Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...