Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili sınav soruları
>

» Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili sınav soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

S-1) Birinci hikayedeki Boğaç Han ismini nasıl almıştır?

 

Bayındır Hanın bir boğası varmış,katı taşa boynuzunu vursa ufaltırmış. Bir yazın bir güzün boğa ile buğdayı savaştırırmış.Yine bir gün dışarı çıkarıla boğa çocuklara saldırır herkes kaçar;fakat Dirse Hanın oğlu kaçmaz ve boğa ile savaşır ve onu yener. Dede Korkut da bu çocuğa boğaç han ismini koyar.

 

 

 

S- 2) Dirse Han’ın nökerleri,Dirse Han’dan oğlu Boğaç Han’ı öldürmesini neden istemiştir,Dirse Han ne yapmıştır?

 

Dirse Han olguna beylik verince oğlu Boğaç Han babasının kırk yiğidini anmaz olur.Bu durumu kıskanan yiğitler Dirse Han’a oğlunun Oğuz’un üstüne yürüdüğünü ve kötülükler yaptığını(kadına,kıza,yaşlıya)söylediler.Dirse Han da oğlunu alarak ava çıktı ve orada oğlunu vurdu.Daha sonra ölüme terk Ederek avdan döndü.

 

 

 

S-3) Yaralı halde bulunan Boğaç Han’a kim görünerek ne söylemiştir?

 

Hızır görünerek,üç kez yarasını eliyle sığayıp,sana bu yaradan ölüm yoktur;dağ çiçeği ananın sütüyle senin yarana melhemdir diyip kaybolmuştur.

 

 

 

S-4) Şökli Melik denen kafirin Kazan Bey’in obasını basdığıgece Salur Kazan nasıl bir rüya görmüştür ve Karagüne bu rüyayı nasıl yorumlamıştır?

 

Kazan Bey:”Yumruğumda cırpınan şahin benim kuşumu aldı.Gökten yıldırım evimin üzerine düştü.Tüm kara duman evimin üzerine dökülür gördüm,kuduz kurtları evime saldırır gördüm,kara deve ensemden kavrar gördüm;kara saçımı kargı gibi uzayıp gözümü örter gördüm,bileğimden on parmağımı kanda gördüm.”demiş ve KARAGÜNE.”Kara bulut dediğin senin devletindir,karla yağmur dediğin askerindir,saç kaygıdır,kara ,karadır.Kalan kısmınıda Allah yorsun.”demiş.

 

 

 

S-5) Esir kadınlar arasından Kazan Bey’in eşini tespit etmek için düşman askerleri nasıl bir yola başvurur?

 

Kazan Bey’in oğlu Uruz’un hapsedildiği yerden çıkarılıp,boğazından urganla asılarak ,iki küreğinin arasından çengel geçirilerek,kıyma gibi, beyz etinden çekilmesini ve kavurma yapılarak kırk bey kızına yedirilmesine karar vermişler;kim yemezsse onun Kazan Bey’in eşi olduğunun ortaya çıkacağını düşünmüşler.

 

 

 

S-6) Salur Kazanla Karaçuk Çoban, Kazanın beylğini Şökli Melik’ten nasıl kurtarır?

 

Salur Kazanla Karaçuk Çoban düşmanın bulunduğu yere giderler ve bunu duyan bütün Oğuz beyleri birer birer yardıma gelir ve Şökli Melik’i yenerler.

 

 

 

S-7) Bay Bican Bey, kızı olursa kimin oğlğuylaa beşik kertmesi yapacaktır,niçin?

 

Bay Büre Bey tacını tahtını bırakacak bir oğula sahip olmadığı için üzülmektedir.Han Bayındıra hizmet edecek ve bu hizmetinden ötürü babasını sevindirecek bir evlat ister.Bay Bican Bey de,Bay Büre’nin bu samimi isteğinden etkilenerek bir kızı olusa bu kızını Bay Büre’nin oğluna vereceğini söyler

 

 

 

S-8) Bezirganlar Bay Büre’nin oğlu için İstanbuldan neler almışlardır?

 

Deniz kulunu boz aygır(AT),bir ak tozlu sert yay aldılar,bir de altı dilimli gürz aldılar.

 

 

 

S-9) Oğuzlarda erkek çocuklara isim koyma geleneği nasıldı?

 

O zaman erkek çocuklar baş kesmese, kan dökmese yani bir kahramanlık yapmayınca ad konmazdı.

 

 

 

S-10) Bamsı Beyrek beşik kertmesi olan Banıçiçek’le nasıl tanışır?

 

Ava çıkan Bamsı Beyrek bir geyiğin peşine takılarak Banıçiçek’in bulunduğu obanın önüne kadar gelir geyiği burada öldürür.Banıçiçek : Bre dadılar bu oğlan bize erlik mi gösteriyor.Gidin geyikten pay dileyin . Bakalım ne diyecek . Kısırca yenge gider ve Bamsı Beyrek’ten pay diler . Beyrek ise bütün geyik sizin olsun ben avcı değil bey oğluyum der . Buraya Banu Çiçeği görmeye geldim der. Bunu duyan Banu Çiçek kendini tanıtmadan Beyrek’le görüşür ve Banu Çiçeğin dadısı olduğunu eğer kendisini yenerse Banu Çiçek’ği yenip onunla evlenmeye hak kazanağını söyler ve Beyrek’e beraber ava çıkmayı ok atmayı ve güreşmeyi teklif eder. Beyrek hepsini kazanır. Banu Çiçek ismini açıklar.

 

S- 11) Deli Karçar Dede Korkut’u öldürmek ister fakat bunu başaramaz niçin ?

Dede Korkut eğer bana vurursan elin kurusun diye dua eder ve Deli Karçar’ın eli havada asılı kalır. Çünkü Dede Korkut ermiş kişidir ve Tanrı dileğini kabul etmiştir.

 

S- 12 ) Deli Karçar kız kardeşini Bamsı Beyrek’e verme şartı olarak neler ister ?

Yavrulamamış 1000 deve , Gün yüzü görmemiş 1000 at , sürüye karışmamış 1000 koç kuyruksuz kulaksız 1000 köpek , 1000 iri pire ister .

 

 

S- 13 ) Oğuz’da evlenen kişi evini hangi geleneğe göre nasıl kurar ?

 

Oğuz zamanında evlenecek yiğit ok atar , oku nereye düşerse evini oraya kurar.

 

S- 14 ) Eski Türklerde kadınlar üzüntülerini nasıl ifade eder ?

Eski Türklerde kadınlar üzüntülerini kıvranarak etrafına bakınarak , ağıt yakarak ağlayıp saçlarını yolmak ve tırnaklarıyla yanaklarını yırtmakla gösterir.

 

S- 15 ) Oğuz Beylerinde savaşa gidip dönmeyen bir kahramanın arkasından yapılan yas töreni nasıl olurdu ?

Savaşa gidip dönmeyen kahramanın üç ay dönmesi beklenir. Üç ayın sonunda ad dönmezse atı kesilerek , yemeği verilir , nişanlısı varsa başkasıyla evlenmesine izin verilir ve Oğuz ilinde yas ilan edilir.

 

S- 16 ) Dede Korkut Hikayeleri nasıl bir hitapla başlar ?

Dede Korkut Hikayeleri Hanım Hey hitabıyla başlar.

 

 

S-17 ) Deli Dumrul Kuru Çay üzerine yaptırmış olduğu köprüden geçenden üç akçe , geçmeyenden döve döve kırk akçe alırdı . Deli Dumrul insanlara niçin böyle davranırdı?

 

Deli Dumrul Kuru Çay üzerine kurmuş olduğu köprüden geçenlerden üç geçmeyenlerden kırk akçe alırdı ki bu ilde benden daha yiğit , daha deli biri varsa karşıma çıksın , onunla savaşayım ki benim erliğim yiğitliğim , kahramanlığım Rum’da Şam’da duyulsun ve böylelikle ben ün kazanayım düşüncesiyle böyle davranmıştır.

 

S-18 ) Kanturalı üç canavarla niçin savaşmak ister ? Sonucu ne olur ?

Kanturalı üç canavarla Salcan Hatun’u almak için savaşır ve canavarları yenerek Salcan Hatun’u alır fakat Salcan’ın ülkesinde kalmayıp kendi yurduna dönme kararı alması bir süre sonra Tekür’ün pişman olup kızını geri almak için Kanturalının peşine askerlerini göndermesine sebep olur. Salcan Hatun’unun da yardımıyla orduyu yener, ülkesine döner.

 

 

S-19 ) Dede Korkut Hikayeleri Kitabı kaç hikayeden oluşur ?

 

Dede Korkut Hikayeleri 12 hikayeden oluşur.

 

 

S- 20 ) Dede Korkut Hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi kimdir ve bu kişi hikayenin sonunda nasıl bir görev üstlenir ?

 

Dede Korkut Hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi Dede Korkut’tur. Hikayenin sonunda ortaya çıkar ve hikayenin kahramanına dua eder .


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...