Dünden bugüne Türkiye'deki toprak sistemleri
>

» Dünden bugüne Türkiye'deki toprak sistemleri

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
Osmanlı Devleti'nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye œsipahi bu uygulamaya da œtımar sistemi adı verilir.

2.Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı. 

3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir. 
Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.
Sayf
Yeni Yollar

1.Kral Yolu'nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
Insanlar develere mallarını yükler ve götürürler.

2.Baharat Yolu'nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
Develerle.

3.Çin'den Istanbul'a getirilen bir malın Çin'deki ve Istanbul'daki satış fiyatları değişir mi? Neden? 
Değişir.Çin de fiyatını az alıp Istanbul da daha fazla satarlar.

4.Ipek ve Baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
Yeni zenginlikler ve ticaret yerleri bulmaya çalışmaları. 

5.Avrupalıların yeni bir yol bulması Ipek ve Baharat Yolu'nda ticaret yapanları nasıl etkilemiştir?
Bence kötü yönde etkilemiştir.Avrupalılar yeni yol bulduklarından ipek ve baharat yolları izini 
kaybetmiştir.

6.Bu yolun bulunması Ipek ve Baharat Yolu üzerinde olan Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir?
Iyi etkilemez.

7.Istanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
Çok büyük bir katkı sağladı.Iki kıtayı birbirine bağlıyor.

8.Süveyş Kanalı açılmamış olsaydı Kıbrıs'ta yaşayan bir tüccar Hindistan'a ulaşıncaya kadar bu kanal yoluna oranla tahmini olarak ne kadar yol alırdı?
Çok uzun bir yol alırdı.

9.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir? Aşağıya maddeler halinde yazınız.
a)Mallar bulunduğu yere daha çabuk ulaşır. 
b)Günlük tüketilmesi gereken çabuk bozulabilen gıdaların ulaşım açısından önemlidir. 
c)Maliyet ucuz olur.

Sayfa 105
Internet te Vakıf

1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verirler?
Vakıflar teşkilat olarak Başbakanlığa bağlıdır. 

2.Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanıtım yapınız. 
2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa 
bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

3.Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz. Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız. 
Vakıflar geçmişte de olduğu gibi günümüzde de eğitim alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok eğitim öğretim kurumlarına bağlı vakıflar vardır. 

4.Sitede yer alan linklerden de yararlanarak çevre, yardımlaşma, dayanışma, kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyet vb. konularda çalışma yapan vakıflar tespit ediniz. Aşağıya bu vakıfların isimlerini yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını belirtiniz.Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), Ihsan Doğramacı Vakfı Milli Eğitim Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

Sayfa 107
Pabucu Dama Atılmak

1.Esnaf kethüdasının çalışmaları, esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
Olumlu yönde etkilemiş, müşteri ve esnafın haklarını korumuştur. Hileli mal satan esnafı tespit ederek gereken cezai işlemi uygulayarak esnafın hile yapmasının önüne geçmiştir. 

2.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda, esnafa karşı nasıl davranılırdı?
Gereken cezai işlem yapılırdı. 

3.Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
Usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasını yol açarak artık o meslekte ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılırdı. 

4.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırıldı. Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlediniz?
Dürüst bir esnaf olurdum, kesinlikle hileli mal satmazdım. 

Sayfa 108
Daha Iyi Bir Arkadaşlık Için


Sayfa 110
Büyüyünce Ne Olacaksın?

1.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
Doktor olmayı düşünüyorum.

2.Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi yazınız. 
Sayısalcı olmak gerekiyor fen ve matematik dersleri ağırlıklıdır.

3.Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
tıp eğitimi almak gerekir.

4.Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş, cinsiyet, boy, kilo vb.) var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
yoktur.

5.Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
Hastaları iyileştirme

6.Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?
gelir durumu fazladır imkanlarıda iyidir.
7.Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirebilme imkanı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
Vardır

Sayfa 111
Resimlerden Tanıyalım

1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir? Neden?
Öğretmen olabilmek için birinci şart çocuklara karşı sevgi içinde bulunmak, çocuklara karşı bir şeyler öğretmenin azmi ve kararlığı içinde olmak, mesleğini sevmek. 

2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
Şuan toplumsal olaylara müdahalede polisler gerekli alet ve teçhizatlara sahip ancak toplumsal olaylara müdahalede orantısız güç kullanmakta veya olayları kontrol altına aldıktan sonra öfkesini kontrol altına alamadığından olayları çıkartanlara karşı güç kullanmaya devam etmektedir. Nasıl ki polis olarak görevi bu tür olaylara müdahale etmekse, oraya gelen insanlarında bir amacı, bir isteği yerine getirilmesi, kamuoyu oluşturulması için 
Toplandıklarını asla unutmamalıdır? Herkes aynı fikir ve düşüncede olmayabilir. 

4.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgili nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız. 
Fotoğraftan da görüldüğü üzere geçmişte yapılan arıcılık tamamen günün şartlarına göre 
yapılan, teknolojinin gelişmemesinden dolayı ilkel şartlarda yapılan bir aracılık sistemiydi. 
Fakat şuan yapılan arıcılık sistemi ise teknolojinin gelişmesiyle tamamen profesyonelce, gerekli alet ve teçhizatların kullanılarak yapılan bir arıcılıktır. 

5.Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatın üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
Osmanlı Devleti zamanında mesleğin öğretildiği, öğrenilen bu mesleği yapabilmek için gerekli 
belgeyi aldıkları yer lonca teşkilatı idi. Günümüzde ise çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri ne 
haftanın belirli günleri giderek mesleki ve diğer konularda öğrenim gördükleri yerdir. Her iki 
dönemde de mesleği öğrenmek için devlet tarafından belirlenen eğitim kurumuna gitme 
zorunluluğu var. Mesleği usta çıraklık ilişkisi içinde öğrenme düzeni aynı şekilde işlemektedir. 
Kullanılan teknoloji ise günün şartlarına göre değişmektedir. 

6.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir? 
Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?
Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçimini çok etkilemektedir. 
Zamanında çok önemli bir yere sahip olan kalay ustalığı günümüzde önemini kaybetmiştir. 
Seçmiş olduğumuz bir mesleğin veya gerekli eğitimleri alarak sahip olduğumuz bir mesleğe 
fazla ihtiyacın olmaması iş bulamamamıza sebep olabilir. Bu yüzden işsizlik oranları artabilir. 
Meslek seçiminde o mesleğe olan ilgi ve becerimiz, mesleğin gelecekte durumunu göz önünde bulundurarak meslek seçimine dikkat etmeliyiz.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...