Fonksiyonlarla ilgili sorular.
>

» Fonksiyonlarla ilgili sorular.

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

 1. Fonksiyonlarla İlgili Soru-Cevap Örnekleri - Fonksiyonlarla İlgili Soru-Cevaplar 

  Fonksiyon Soruları
 2. ÖRNEK: A={-3-1023}
  F=A R fonksiyonu
  F{(-35)(-12)(03)(25)(3-4)} olarak veriliyor.
  F(-3)+f(0)+f(3) toplamı nedir?

  A)0 B)2 C)3 D)4 E)5

  ÇÖZÜM:

  f(-3)= 5 f(-3)+f(0)+f(3)=5+3-4=olur.
  f(0)= 3 olduğundan
  f(3)=-4 Cevap: d 


  1) f A dan B ye bir fonksiyon x x2 fonksiyonunun bire bir midir?

  CEVAP:
  f(-2) = (-2)2 = 4
  f(2) =22 = 4 olduğundan -2 ¹ 2 Þ f(-2) = f(2) olur yani verilen fonksiyon bire bir değildir.


  2) A ={ -1 01 } ve b={ 01 }kümeleri için f A dan B ye bir fonksiyon f(x) = x2
  fonksiyonunun örten olmadığını araştırınız.

  CEVAP:
  f(-1) = 1
  f(0) = 0 Þ f(A.) = {01} dır.
  f(1) =1 

  f(A.) = B olduğundan f örtendir.


  3) A = {-1 0123} ve B = {01234510} kümeleri veriliyor. f(x) = x2 + 1 fonksiyonu içine bir fonksiyon mudur? ( f; A dan B ye bir fonksiyon)

  CEVAP:
  f(-1) = (-1)2 + 1 = 2
  f(0) = 02 +1 = 1
  f(1) = 12 + 1 = 2
  f(2) = 22 + 1 = 5
  f(3) = 32 + 1 = 10
  f(A.) = { 12510} ¹ B olduğundan f içine fonksiyondur.


  4) f : R [2 + ¥ ] f(x) = x2 + 2 bire bir ve örten midir? x ³ 0

  CEVAP:
  f(0) = 02 +2 = 2 Örtendir -1 ¹ 1
  x1 ¹ x2 için f(x1) ¹ f(x2) f(-1) = f(1)
  f(-1) = (-1)2 + 2 = 3
  f(1) = 12 +2 = 3 Birebir değil

  5) f : R R f(x) = ( a-2 ) . x2 + ( b+3 )x + 7 sabit fonksiyon ise a – b +f(x)=?


  CEVAP:
  f(x) = c olduğundan
  f(x) = ( a - 2 ) . x2 + ( b + 3 ) . x +7
  0
  a–2 = 0 b+3 = 0
  a = 2 b = -3
  f(x) = 7 a + b + f(x) = 2+3+7 = 12

  6) f :R R  f(x) = x3 – 4x +2 olduğuna göre f-1(2) nedir?

  CEVAP:
  f-1(2) = x Þ f(x) = 2


  Þ x3 – 4x +2 = 2 
  Þ x3 – 4x = 0
  Þ x( x2 – 4 ) = 0
  Þ x = 0 x = 2 x = -2
  f-1(2) = { -2 0 2 } bulunur.

  7) f : R-{-1} R f(x) = x2 – 3x + 2 olduğuna göre f-1(6.) nedir?

  CEVAP:
  f-1(6.) = x Þ f(x) = 6
  Þ x2 –3x + 2 = 6
  Þ x2 –3x –4 = 0
  Þ ( x-4 ) (x + 1 ) = 0
  Þ x = 4 x = -1
  x = -1 sayısı tanım kümesinin elemanı olmadığı için f-1(6.) = 4


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...