GAZEL - Bakî Dîvânı ile ilgili etkinlikler
>

» GAZEL - Bakî Dîvânı ile ilgili etkinlikler

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

GAZEL

Söylemez küsmiş bana cânâne söylen söylesün

N’eyledüm ol yâr-ı âlî-şâne söylen söylesün

 

Nâz ile güftâre gelmezse helak eyler beni

Ol cefâ vü çevri bî-pâyâne söylen söylesün

 

Derd-i aşkı gayrıdan sorman ne bilsün çekmeyen

Anı yine âşık-ı nâlâne söylen söylesün

 

Hâr zahmından neler çekdügümi gül-zârda

Bâğbân-ı bülbül-i giryâne söylen söylesün

 

Bâkıyâ dil durmasun güftâra takat var iken

Vaktidür ol husrev-i devrâne söylen söylesün

Bakî

Bakî Dîvânı

hzl.: Sebahattin KÜÇÜK

 

Günümüz Türkçesiyle

Sevgili söylemez (olmuş), bana küsmüş (kendisine) söyleyin, (bana) söylesin (benimle konuşsun),

O şanı yüce sevgiliye söyleyin (kendisine) ne yaptım, (bir şey mi yapmışım, yaptıysam) söylesin.

Naz ile (naz edip de), (nazlı nazlı) konuşmaya başlamazsa beni helak eder (öldürür),

O cefasına ve çevrine sınır olmayana (sevgiliye) söyleyin, (bana) söylesin (benimle konuşsun)

Aşk derdini başkasından sormayın; çekmeyen nereden bilsin,

Siz onu (aşk derdini) yine inleyen âşığa söyleyin (sorun da) o size söylesin (anlatsın).

Gül bahçesinde (gülün) diken(inin) yarasından neler çektiğimi,

Ağlayan bülbül bahçıvanına (o gülü kanıyla besleyip yetiştiren bahçıvan bülbüle) sorun (da) o size anlatıversin (Benim çektiklerimi o da çekmiştir, iyi bilir.).

Ey Bakî! Dil (zeban, gönül) durmasın (karşı koymasın, direnip durmasın) (konuşmaya kalkışmasın), güftare (söze, konuşmaya) takat (derman) var iken,

Vaktidir (tam zamanıdır), o devranın padişahına söyleyin, söylesin (benimle konuşsun).

 

1. a. Okuduğunuz şiiri ahenk unsurları (ses akışı, söyleyiş, ritim, ses benzerliği) açısından inceleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız.

Ses akışı (aliterasyon, asonans): Ses akışı sağlayan sözcükler vardır. S ve n sesleri aliterasyon ü sesi ise asonans oalrak kullanılmıştır.

 

Söyleyiş özelliği : Ahenkli bir söyleyişe sahiptir. Özellikle kafiye ve iç seslerdeki sözcükler bu şiire söyleyiş güzelliği katmıştır.

 

Ritim (açık ve kapalı hecelerin söylenişi): Aruz ölçüsü ile yazıldığı seslerin açık kapalı oluşu önemlidir.” Nâlân, âlî-şâne , cânâne, bî-pâyâne “ gibi sözcüklerde açık ve kapalı heceler bulunmaktadır. Bu şekliyle de aruzun tutması ve uygulanması için önemlidir.

 

Ses benzerlikleri (kafiye): Kafiyeli yazılmıştır. İlk beyit kendi arasında diğer beyitlerinde ikinci dizeleri arasında kafiye vardır. “söylen söylesün” sözcükleri redif , “âne” sesi ise zengin kafiye olarak kullanılmıştır.

 

b. Konuşmadaki vurgu ve tonlamayla beyitlerdeki ses ve söyleyiş arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini açıklayınız.

b. Konuşmada vurgu ve tonlama hayatın normal akışı içinde olurken şiirin içindeki tonlama aynı olmaz ve aynı değerlendirilmez. Şiirde nasıl olur da daha etkileyici tonlamayla okurum diyerek şiir anlamlandırılmalıdır.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...