İnsan hakları dersi sınav soruları ve cevapları
>

» İnsan hakları dersi sınav soruları ve cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI

1. Demokrasilerde egemenliğin kaynağı nedir?

2. Hukuk düzeninin kişilere sağlamış olduğu yetkilere ne ad verilir?

3. Demokrasi kavramını tarihte ilk kez kim kullanmıştır?

4. Ülkemizde para basılmasına karar verme yetkisi kime aittir?

5. Laiklik ilkesine, Anayasamızda  ilk kez hangi yıl yer verilmiştir?

6. Cumhuriyetin niteliği olarak “insan haklarına dayanan devlet” ifadesi hangi Anayasamızda yer almıştır?

7. Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge nedir? Yazınız.

8. İnsan hakları evrensek bildirgesi hangi yıl kabul ve ilan edilmiştir?

9. Atatürk İnkılabının temelinde hangi düşünce bulunmaktadır?

10. Ulusal sınırları içinde yaşayan, toplumun, birlik ve beraberliğini, ülkenin bütünlüğünü savunan ve bu amaçla kader birliği içinde olan herkesi Türk sayan görüş, Atatürkçülüğün hangi ilkesi ile ifade edilir?Sınav Komisyon Başkanı                     Komisyon Üyeleri
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI

1. Demokrasilerde egemenliğin kaynağı nedir?

MİLLET

2. Hukuk düzeninin kişilere sağlamış olduğu yetkilere ne ad verilir?

HAK denir.

3. Demokrasi kavramını tarihte ilk kez kim kullanmıştır?

Heredot kullanmıştır.

4. Ülkemizde para basılmasına karar verme yetkisi kime aittir?

TBMM

5. Laiklik ilkesine, Anayasamızda  ilk kez hangi yıl yer verilmiştir?

1937

6. Cumhuriyetin niteliği olarak “insan haklarına dayanan devlet” ifadesi hangi Anayasamızda yer almıştır?

1961 Anayasası

7. Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge nedir? Yazınız.

Sened-i İttifak

8. İnsan hakları evrensek bildirgesi hangi yıl kabul ve ilan edilmiştir?

1948

9. Atatürk İnkılabının temelinde hangi düşünce bulunmaktadır?

Bilim ve akla değer vererek Türk ulusunu gelecekte çağdaş, huzurlu ve mutlu bir toplum durumuna getirmek.

10. Ulusal sınırları içinde yaşayan, toplumun, birlik ve beraberliğini, ülkenin bütünlüğünü savunan ve bu amaçla kader birliği içinde olan herkesi Türk sayan görüş, Atatürkçülüğün hangi ilkesi ile ifade edilir?

Milliyetçilik

 

1.Saltanat ve Halifelik sırasıyla hangi tarihlerde kaldırılmıştır?
A)3 mart 1924, 1 kasım 1922
B)3 mart 1924 , 5 şubat 1937
C)1 kasım 1922, 3 mart 1924
D)1 kasım 1922 ,3 mart 1926
E)5 şubat 1937, 3 mart 1924
 
2.â'Türkiye Devletinin dini islamdırâ' ibaresi kaç yılında anayasadan çıkarılmıştır?
A)1924 B)1922 C)1923 D)1926 E)1928
 
3.Yürütme organında kimler bulunur?
A)TBMM , Bakanlar Kurulu
B)Cumhurbaşkanı, Başbakan
C)Cumhurbaşkanı, Bakanlar kurulu
D)Başbakan ,Banklar Kurulu
E)Hükümet
 
4.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama görevlerinden değildir?
A)Anayasanın uygulanmasını sağlamak
B)Veto etme hakkı
C)TBMMâ'yi toplantıya çağırmak
D)Referanduma karar vermek
E)Yasa ve yasa gücünde kararname çıkarmak
 
5.Dünyada ilk demokrasi hareketleri nerede görülür?
A)M.S. 4. ve 5. yy.da Atinaâ'da
B)M.I. 6.yy Izmir,Efes,Milet
C)M:I: 1.yy ve 3.yy Romaâ'da
D)M:S: 3.yy Parisâ'te
E)M:I: 4. ve 5. yy Atinaâ'da
 
6.Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağa damgasını vuran düşünce adamlarından değildir?
A)J.Locke
B)T.Hobbes
C)Aquninolu Thomas
D)J.J. Rousseau
E)I. Kant
 
7.Aşağıdakilerden hangisi millet vekili olma şartlarından değildir.?
A)25 yaşını doldurmak
B)En az ilkokul mezunu olmak.
C)Askerlik hizmetini yapmış olmak
D)Rüşvet, dolandırıcılık gibi cezalardan hüküm giymemiş olmak
E) 30 yaşını doldurmuş olmak
 
8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partinin özelliklerinden değildir?
A)Daha önce izin almadan kurulurlar
B)Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler
C)Sınıf ve zümre diktatörlüğünü savunmazlar
D)Devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım eder.
E)Muhalefet olduklarında sorumlulukları yoktur.
 
9)Siyasal partileri kapatma hakkı kime aittir?
A)Muhalefetin anayasa mahkemesine açacağı dava ile
B)Yargıtay cumhuriyet başsavcısının anayasa mahkemesine açacağı dava ile
C)TBMM nin anayasa mahkemesine açacağı dava ile
D)Başbakanın anayasa mahkemesine açacağı dava ile
E)Yargıtay savcısının anayasa mahkemesine açacağı dava ile
 
10)Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası hangisidir?
A)1924 B) 1839 C)1923 D)1921 E)1876
 
11)Fransız Insan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesinin yer alan tüm haklar anayasamıza ne zaman dahil edilmiştir?
A)1909 B)1923 C)1924 D)1921 E)1922
 
12)Demokrasiyi yaşatan ilkeler aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A)Çoğulculuk ve katılım
B)Hukukun üstünlüğü
C)Illegal hareketler
D)Siyasal partiler
E)Seçimler ve temsil
 
13)â'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindirâ' ifadesi nerede yer bulmuştur.?
A)Amasya genelgesinde
B)1921 Anayasasında
C)Erzurum Kongresinde
D)Sivas kongresinde
E)1924 Anayasasında
 
14)Aşağıda verilen tarih ve olaylardan hangisi doğrudur.?
A)1947 Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
B)1778 Virginnia Hakları Bildirgesi
C)10 Aralık 1948 Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D)1688 Ingiliz Hakları Bildirgesi
E)1777 Virginnia Hakları Bildirgesi
 
15)Aşağıdakilerden hangisi AB üyesi değildir.?
A)Makedonya
B)Lüksenburg
C)Isveç
D)Isviçre
E)Malta
 
16)Çevre için mücadele eden sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir.?
A)Uluslar arası Kızıl haç Komitesi
B)TEMA
C)TŞOF
D)Grenpeac
E)ANGIAD
 
17)AGITâ'e bağlı kurumlardan hangisi aşağıda yanlış verilmiştir.?
A)Hür seçimler Bürosu
B)Danışma Komitesi
C)Çatışma Önleme Merkezi
D)Konsey
E)Işkenceye Karşı Komite
 
18)Aşağıdaki ülkelerden hangisi BM üyesi değildir.?
A)Cibuti B)Doğu Timor C)Madagaskar D)Polonya E)KKTC
 
19)Kyoto Protokolünü imzalamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B)Almanya C)Türkiye D)Hollanda E)Şili
 
20-)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi ile çelişir?
A-)Halk egemenliği B-)Tek partili seçim C-)Çok partili seçim D-)Parlamento E)Anayasa
 
21-)Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir?
A-)Temel hak ve hürriyetleri korumak
B-)Vergi vermek
C-)Kanunlara uymak
D-)Barış antlaşması imzalamak
E-) Hiçbiri
 
22-)Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenmez?
A)Başbakan B)Milletvekili C)Muhtar
D)Kaymakam E)TBMM Başkanı
 
23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?
A) Başkenti Ankara dır C) Dini Islam dır B) Dili Türkçedir D) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir E)Marşı Istiklal Marşıdır
 
24-Aşağıdakilerin hangisi Temel Insan Haklarından biri değildir?
A)Yaşama Hakkı*
B)Kişi Dokunulmazlığı
C)Eğitim Hakkı* * *
D)Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı
E)Işkence Yasağı
 
25-I. Dünya Savaşında aşağıdaki insan haklarından en çok hangisi ihlal edilmiştir?
A)Yaşama Hakkı B)Eğitim Hakkı
C)Dilekçe Hakkı D)Seçme Seçilme Hakkı
E)Özel hayatı hakkı
 
26. -Dilekçeye en geç kaç gün içinde cevap yazılmalıdır?
A)1 B)7 C)3 D)60 E)15
 
27.Yasama yetkisi hangi kuruma aittir?
A)Başbakan B)Mahkemeler
C)TBMM D)Anayasa Mahkemesi E)Halk
 
28. Aşağıdakilerden hangisi Insan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
A)Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
B)Insan hakları verilmez, tanınır
C)Dokunulmaz,vazgeçilmez,devredilmez haklardır
D)Insan hakları gelişmiş ülkelerde geçerlidir
E)Hepsi
 
29. Aşağıdakilerden hangisi Anayasalarımızın kabul edildiği tarihlerinden biri değildir?
A) 1924 B) 1948 C) 1961 D) 1982 E)1921
 
30. Haksızlığa uğrayan bir kişi ilk iş olarak ne yapmalıdır?
A)Gösteri Yapmak B)Miting Yapmak
C)Grev Yapmak D)Dilekçe Yazmak E)Ses çıkarmamalı
 
31. Belediye ve Muhtarlık kuruluşlarına seçilme yaşı kaçtır?
A)20 B)25 C)30 D)35 E)40
 
32. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı kaçtır?
A)25 B)30 C)35 D)40 E)45
 
33. Aşağıdakilerden hangisi Insan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
A)Her insan için geçerlidir
B)Evrenseldir
C)Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
D)Insan isterse bu haklardan vazgeçebilir
E)Devredilemez
 
34. Hukukla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Hukuk kuralları anayasaya uymak zorundadır
B)Yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanının onayı yeterlidir
C)Hukuk uyulması gereken kurallardır
D)Hukuk kurallarının denetimini Anayasa Mahkemesi yapar
E)Kurallara uyulmaz ise ceza verilir
 
35. Siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla ilgi bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz
B)Iş adamları siyasi partilere üye olabilir
C)Suç işlenmesini özendiremezler
D)Sivil ve asker kamu görevlileri siyasi partilere girebilir
E) Daha önce izin almadan kurulurlar
 
36. Insan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?
A)10 Aralık 1948 B)10 Mart 1948
C)10 Aralık 1968 C)10 Mart 1968 D) 10 Kasım 1946
 
37. Aşağıdakilerden hangisi Yaşama Hakkı ihlali olarak değerlendirilemez?
A)Ötenazi B)Kürtaj C)Organ Nakli D)Idam  E)Işkence
 
38. Aşağıdakilerden hangisi insanlık dışı muamele olarak kabul edilemez?
A) Kişilerin kafasına torba geçirmek
B) 20-30 saat arası kişiyi zorla ayakta tutmak
C) Kişilere TÜBITAK sorusu sorarak saatlerce düşündürmek
D)Kişinin tedavi olmasına mani olmakE)Izinsiz organını almak
 
39. Vatandaşlar kaç yaşında seçme hakkına sahip olur?
A)16 B)20 C)22 D)18 E)24
 
40. Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E)20
 

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...