Matematik-Geometri Terimlerinin Eski Adları
>

» Matematik-Geometri Terimlerinin Eski Adları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

Taksim BÖLME

Haric-i Kısmet BÖLÜM

Kabiliyet-i Taksim BÖLÜNEBİLME

Zarb ÇARPI

Mazrup ÇARPAN

Mazrubata Tefrik ÇARPANLARA AYIRMA

Muhit-i daire ÇEMBER

Tarh ÇIKARMA

Amudi DİKEY

Gaye LİMİT

Aşa’ri ONDALIK

Kat’ı Mükafti PARABOL

EHRAM PİRAMİD

Menşur PRİZMA

İhtisar SADELEŞTİRME

Suret PAY

Mahrec PAYDA

Hatt-ı Mümas TEĞET

 

 

Matematik-Geometri Terimlerinin Eski Adları

Bu’ud / boyut

kaaide / taban

seviye / düzey

mekan / uzay

ufkî / yatay

mukavves / eğri

satıh / yüzey

şâkulî / düşey

hat / çizgi

Kutur / çap

amûd / dikey

faraziye / varsayım

nısf-ı kutur / yarıçap

va’zîyet / konum

mahrut / koni

kavis / yay

mustatîl / dikdörtgen

müsavi / eşit

muhit-i daire / çember

muhammes / beşgen

müştak / türev

mecmû / toplam

mesâha-i sathiyye / alan

zâviye / açı

nisbet / oran

tenasüb / orantı

re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar

zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar

kaim zaviyeli müselles / dik üçgen

şibh-i münharif / yamuk

müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ / eşkenar üçgen

müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn / ikizkenar üçgen

dılı / kenar

muvazi / koşut

menşur / prizma

hattı mail / eğik

veter / kiriş

re’s / köşe

zaviyei hadde / dar açı

hattı munassıf / açıortay

muhit / çevre 

murabba / kare


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...