Namık Kemal'in edebi kişiliği - eserleri
>

» Namık Kemal'in edebi kişiliği - eserleri

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

Edebiyatımızda “vatan şairi” olarak bilinir.Eserlerinde çoğunlukla
toplumsal konuları işlemiştir.(vatan,millet,hürriyet vb.) Sanat toplum
için görüşüne bağlı kalmıştır.Edebiyatımızda ilk edebi romanı İntibah
ve ilk tarihi roman Cezmi ’yi yazmıştır.
 
Namık Kemal yeni edebiyatı savunmakla birlikte şiirde şekil
bakımından yenici olmayan bir şairdir.Divan edebiyatı nazım şekilleri
ve aruz ölçüsünü kullanmıştır.Konu olarak yenilikçidir.
Namık Kemalin bütün edebi türlerde eseri vardır.Tiyatro alanında altı
eser vermiştir.Bunlar;Vatan Yahut Silistre,Gülnihal,Akif Bey,Zavallı
Çocuk,Kara Bela,Celaleddin Harzemşah’dır. Celaleddin Harzemşah on
beş perdelik bir oyun olup oynanmak için değil okunmak için
yazılmıştır.
 
Namık Kemal eski edebiyat ve yeni edebiyat konularında görüş
ayrılığına düştüğü Ziya Paşa’nın Harabat’ını tenkit etmek için Tahrib-i
Harabat’ı ve Takib-i Harabat’ı yazmıştır.
Tarih konusunda yazmış oldukları ise Kanije Muhasarası,Evrak-ı
Perişan,Devr-i İstila,
Renan Müdafaanamesi islamiyeti savunan bir eleştirdir.
 
İNTİBAH:Bu eserde Ali Bey adındaki bir kişinin Mahpeyker adındaki
bir kadına aşık olması anlatılmaktadır.
CEZMİ:Bu eserinde İslam birliği düşüncesi vardır.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...