Sohbet Türündeki Eserler ve yazarlar
>

» Sohbet Türündeki Eserler ve yazarlar

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

Sohbet türünün en önemli ismi Ahmet Rasim’dir. Ayrıca Suut Kemal Yetkin, Falih Rıfkı Atay, Cenap Şahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel gibi yazarlarımız da bu türde eserler vermişlerdir.
 
Sohbet Türündeki Eserler
 
Edebiyatımızda sohbet türünde sayılı sayıda eser verilmiştir. Edebiyatımızda sohbet türüne örnek olarak şu eserleri verebiliriz:
 
Söyleşiler Nurullah Ataç
 
Sözden Söze Nurullah Ataç
Eşref Saat Şevket Rado
Takdir Duygusu Şevket Rado Ramazan Sohbetleri
Ahmet Rasim Edebiyat Söyleşileri
Suut Kemal Yetkin Dilimiz Üstüne Konuşmalar
Melih Cevdet Anday SEVİNÇ ARKASINDAN
 
 
Canım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez çevresini boyuna genişletmek ister. Gözünün gördüğü, kulağının işittiği bir şey olsun, olsun da ne olduğunu anlamasın, bir türlü katlanamaz. Uğraşır didinir, öğrenmek için bütün gücünü esirgemez, pek yorulup bitkin düşünce de gene "yenildim" demez, bir yalan uydurup ona inanır.
İnsanoğlunun mutluluk arkasından koştuğunu sanırlar: oysaki asıl ereği sevinç, şu filozofların söylediği,"bilme"den doğan sevinçtir. Paskal: "Evren kişiyi ezse de kişi evrenden uludur; ezildiğini, evrenin üstünlüğünü bilir, evren ise bilmez." Diyor. Kişilerin en ürkeğine, canını en sevenine bakın en yalın, en öldürücü doğruları öğrenmek dileğini onda bile bulursunuz.
(Nurullah Ataç)
Bir ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır. Bu işlev, göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve davranışını belirtir. Bu işlevde çoğunlukla duygular, heyecanlar, korkular, sevinç ve üzüntüler dile getirilir. Dilin göndergesel işlevinde nesnellik, heyecana bağlı işlevinde öznellik hâkimdir. Öznel betimlemeler ve anlatılarda, lirik şiirlerde, eleştiri yazılarında dilin heyecana bağlı işlevinden sıkça yararlanılır.
Sohbet yazılarında öznellik hâkimdir. Yukarıdaki sohbet yazısında "Canım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez, çevresini boyuna genişletmek ister." gibi cümlelerde öznellik vardır. O hâlde bu sohbet yazısında da dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır.
Sohbet, üslup olarak fıkraya benzerse de gazetelerde yayımlanma zorunluluğu olmaması, az sözle çok şey anlatmayı amaçlamaması, dışa dönük olması onu fıkradan ayırır.
Yukarıdaki sohbet yazısında, düşünce, fazla derinleştirilmeden ele alınmış, yazar biriyle konuşuyormuş gibi düşüncelerini anlatmıştır.
Bu sohbet yazısında herkesi ilgilendirecek konu seçilmiştir. Bu yazıda "insanoğlunun elindekiyle yetinmemesi, çevresini sürekli olarak genişletmek istemesi"nden söz edilmiştir. Bu da herkesi ilgilendiren bir konudur.
Yazarla okur arasında en kolay diyalog, söyleşi yazılarıyla kurulur. Yani yazar, okurlarının düşüncelerini sezmiş, okurlar da yazarın fikirlerini anlamış görünümündedir. Yukarıdaki sohbet yazısında da yazar içten, samimi bir dil kullanarak okurla arasında bir diyalog kurmaya çalışmıştır.
5
Sohbet (Söyleşi)
Bir konunun fazla derinleştirilmeden, biriyle konuşuyormuş gibi anlatıldığı fikir yazılarıdır. Sohbet yazılarında çoğunlukla herkesi ilgilendirecek konular seçilir. Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. Yazar sorulu cevaplı cümlelerle, konuşuyormuş hissi verir.
Yazar, konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini kesin bir yargıya varmadan, sade bir anlatımla, okuyucuyla konuşuyormuşçasına ortaya koyar. Üslup olarak fıkraya benzerse de gazete yazı türü olmaması, okuyucuyla karşı karşıya konuşuluyormuş havası, onu fıkradan ayırır. Devrik cümleler, soru cevaplı bir anlatım sohbetin diğer özellikleridir. Fikirler konuşma havası içinde, çok derine inmeden, samimi bir şekilde anlatılır. Düşünce, okuyucuyu sıkmadan, günlük konuşma havası içinde verilir.
Edebiyatımızda Ahmet Rasim, Şevket Rado sohbet türüne özel bir önem vermişlerdir. Avrupa'da "Boielau, Saint Beuve, Taine, France" sohbetleriyle tanınır.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...