Türklere Ait Olmayan Destanlar - Yabancı Destanlar -Destanlar
>

» Türklere Ait Olmayan Destanlar - Yabancı Destanlar -Destanlar

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Türklere Ait Olmayan Destanlar   
1-Yunan Destanları
İlyada, Odysseia: Bu destanların yaratıcısı Yunan halkıdır. Bunları yazıya geçiren, büyük şair Homeros'tur. Bu destanların konusu Truva Savaşları'ndan alınmıştır. Yunan savaşçıların Truva'ya gidişlerini İlyada'da; Truva'dan dönüşlerini de Odysseia'da işlenmiştir.

2-İran Destanı
Şehname: Konusu İran-Türk savaşlarıdır. Bu destanda Saka Türklerinin Alp-Er Tunga Destanı ile aynı olaylar işlenmiştir. İranlılar bu olayları kendi açılarından yorumlamışlardır. İki destanın da kahramanları aynıdır. Bu destan, ünlü İran şairi Firdevsi tarafından mesnevi tarzında yazılmış olup 60.000 beyittir.

3-Fin Destanı
Kalavela: Bu destanda Fin mitolojisi ve Finlerin Macarlarla aynı kökten geldikleri anlatılmıştır. Destan Dr. Lönrot tarafından yazıya geçirilmiştir.

4-Hint Destanları
Ramayana: Ayuhya Kralı Rama'nın hayatını anlatan bir destandır.
Mahabharata: M.S. IV. yüzyılda yazıldığı sanılmaktadır. Pandavalar ile Kauravalar'ın savaşı ele alınmıştır. Hint kültürünü tanıtması açısından önemli bir destandır. 200.000 dizeden oluşmuştur.

5-Alman Destanı
Nibelungen: VI. yüzyılda oluştuğu sanılan bu destanın asıl konusu Germenler ile Hunlar arasındaki savaşlardır. Buna sonradan Yiğit Siegfried'in uydurma hikayesi de eklenmiş ve ulusal bir destan oluşturulmuştur.

6-Sümer Destanı
Gılgamış: Güçlü,zalim ve aynı zamanda bir kahraman olan Sümer kralı Gılgamış'ın serüvenlerini anlatan bir destandır. Sümer yaşantısı hakkında bilgi verdiği pek çok Anadolu destanına kaynaklık ettiği için önemlidir. Bilinen en eski doğal destandır. M.Ö. 2000 yıllarındaki Sümer, Akad, Babil uygarlığına aittir. Çivi yazısıyla yazılmıştır.

7-Kırgız Destanı
Manas: 11. ve 12. yüzyıllarda Kırgız Türkleri arasında oluşmaya başlayan bu destan kısa zamanda geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Destanda Manas adlı bir yiğidin düşmanlarıyla olan şavaşı anlatılır. Tamamı manzum olan Manas destanı dünyanın en uzun destanıdır ve 400.000 mısradan fazladır.

8-Latin Destanı
Aeneis (Eneid): Bu destan, Aeneis'in Truva'nın düşüşünden sonraki serüvenlerini özellikle de Roma'yı kurtarışını anatır. Aeneis Roma'nın ahlak anlayışını ve yiğitliğini sembolize eder. Latin ozan Vergilius tarafından yazıya geçirilmiştir.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...