Vakfin özellikleri çeşitleri - vakıf nasıl kurulur
>

» Vakfin özellikleri çeşitleri - vakıf nasıl kurulur

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

Vakıf, Bir malı başkasının sahiplenemeyeceği şekilde mülkiyetini Allah’a ait kılarak kullanım hakkını tasadduk etmektir.

 

Amaçları bakımından vakıfların üç grupta toplandığı görülmektedir. Bunlardan "Hayrî" diye nitelenen birinci kategorideki vakıflar, bir şahıs ya da bir grup insanın kurdukları vakıflar olup, hizmet alanı kamuyla ilgili alandır. Bunların kurucularının güttüğü ana gaye Cenab-ı Hakkın rızasını talep etmektir.

 

İkinci kategoridekiler ise,"yarı hayrî yarı ailevî" vakıflardır. Bu çeşit vakıflar aile ile ilgili hizmetlerle beraber halkla ilgili hizmetleri yürütür.

 

Üçüncüleri ise, "aile vakfı"dır. Bunlar da tamamıyla aileye ait işleri yürütür.

 

Vakıflar kültür ve medeniyetimizin gelişmesinde toplumumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasında tarihimizde mühim görevler ifa ettiği bilinen gerçektir. Yaptığı eserler, başardığı işler o kadar çok ki, bunları ayrı ayrı saymak bir hayli yer tutacağı için yazmaktan ictinab ediyoruz. Ancak burada belli başlılarını sayarak, konumuzu noktalamak isterim. Camiler, mescidler, namazgâhlar, mektep, medrese ve kütüphaneler, hastaneler, aşevleri, (bilgi yelpazesi.net) kervansaray, çeşme, sebil, sarnıç ve su kuyularını, zayıf hayvanların otlayabilmesi için meralar, fakir ve kimsesizlerden olup yolda kalanlara yardım, mübarek gün ve gecelerde camilerdeki cemaate hurma ve zeytin dağıtma... bu gibi pek çok hayrî hizmetler vakıf kuruluşlarınca yürütüldü.

 

Yönetim biçimine göre vakıflar üç kategoride toplanmıştır:

 

Mazbut Vakıflar: Vakfı idare edenin soyu tükenip, 10 yıl idarecisiz kalması, Kanunen veya fiilen hayrî hizmeti kalmaması üzerine, idaresi doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanan vakıflardır. Bu vakıfların tüm iş ve işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu vakıfları Vakıflar Genel Müdürlüğü temsil eder.

 

Mülhak Vakıflar: Soydan gelenlere şart edilmiş, mütevellilerince idare ve temsil edilen tüzel kişiliğe haiz vakıflardır. Vakıf senedinde yazılı şartlara göre vakfın evladından olan mütevellilerce idare edilir ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce de denetlenir.

 

Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar: Cemaat ve esnafa mahsus vakıflar, bunlar tarafından seçilen kişi veya kurullarca yönetilir. İlgili Makamlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilir ve denetlenir.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...